Individue

Individue kan betrokke raak in die aktiwiteite van die organisasie deur lede daarvan te word. Enige persoon wat standpunt teen korrupsie inneem, bevorder die doelstellings en aktiwiteite van die organisasie.

Omdat ons 'n burgerlike samelewingsorganisasie is en daardeur die burgers van die land verteenwoordig, is dit belangrik dat ons soveel lede as moontlik moet h�. U kan help deur u vriende van ons te vertel en hulle aan te moedig om ook lede te word.

Lidmaatskap het die volgende voordele:
� Individue word instaat gestel om betrokke te raak in die stryd teen korrupsie.
� Die organisasie beinvloed die regering en die sakegemeenskap namens die lede
� Ontsluiting van meer waarde uit belastingbydraes omdat 'n groter deel daarvan tot voordeel van die samelewing aangewend word
� Lede kry toerusting wat hulle kan gebruik indien hulle betrokke raak in 'n insident van korrupsie (in ontwikkeling)
� Regsadvies aan lede in gevalle van korrupsie (in ontwikkeling)
� Regsadvies aan lede in gevalle van korrupsie (in ontwikkeling)

Die organisasie word bestuur deur lede van die publiek, vir lede van die publiek. Die organisasie is dus ferm gegrond in die publieke samelewing. Dit beteken dat die fondse van die organisasie hoofsaaklik vanuit die publiek moet kom.

Besighede en ander donateursorganisasies word genader vir bydraes, veral vir ondersteuning van projekte, maar die operasionele koste van die organisasie moet gefinansier word deur bydraes van die publiek. Daardeur kan die organisasie werklik aantoon dat dit 'n burgerlike samelewingsorganisasie is.

Besighede en Donateursorganisasies

Finansiële ondersteuning word benodig vanaf besighede en donateursorganisasies om projekte te onderneem. Donateurs kry die voordeel van persblootstelling en bemarkingswaarde deurdat hulle besigheidsembleme vertoon word op projekmateriaal.

Korporatiewe lede wat meer as R5,000 bydra kry 'n vlag of ander teken (bv. 'n Plaat wat in hulle ontvangsarea vertoon kan word) wat aandui dat hulle Publiek teen Korrupsie finansiël ondersteun en wat aandui "Ons rappoteer Korrupsie".

Besighede kan hulle werknemers op teen-korrupsieopleidingskursusse stuur en kry die voordeel dat hulle personeel korrupsie verstaan en kan identifiseer.

Afrikaans - English
TuisKontak onsPrivacy Policy