Algemeen

Enige Suid-Afrikaanse burger van 16 jaar of ouer is en wat nie in 'n hof skuldig bevind is aan korrupsie nie, kan aansoek doen om 'n lid van die organisasie te word. 'n Individu doen aansoek deur die voorgeskrewe vorm te voltooi. Die besluit van die Raad van Direkteure is finaal en geen korrespondensie sal gevoer word oor die goed- of afkeuring nie. .

Kredo

"Ons, die lede, glo dat korrupsie in elke vorm 'n euwel is wat deur die samelewing ten sterkste afgekeur moet word. Korrupsie word operasioneel gedefinieer as wanneer iemand sy/haar vertrouensposisie misbruk vir persoonlike gewin. Korrupsie is immoreel, oneties en dit verbreek die kernwaardes van enige self-respekterende samelewing. Korrupsie misbruik nasionale hulpbronne wat elders baie meer produktief aangewend kon word om die lewens van burgers te verbeter. Korrupsie maak almal armer, behalwe die kriminele wat by hulle veragtelike dade baat. Ons, die lede, individueel en gesamentlik, staan op teen korrupsie en ons verbind ons om die samelewing van hierdie veragtelike praktyke te bevry. Alle Suid-Afrikaners het hard geveg om ons waardes te beskerm en ons sal nie toelaat dat kriminele dit van ons wegneem nie".

Burgerlidmaatskap

Persone wat instem tot die bepalinge van die Akte van oprigting van die maatskappy en wie as lede toeglaat is sonder om enige finansiële bydrae te maak.

Korporatiewe lidmaatskap

Organisasies wat instem tot die bepalinge van die Akte van oprigting van die maatskappy, wat as lede toegelaat is en wat 'n finansiële bydrae maak.

Affiliasielidmaatskap

Professionele, opvoedkundige of ander organisasies/verenigings wat instem tot die bepalinge van die Akte van oprigting van die maatskappy en wat as lede toegelaat is.

Erelidmaatskap

Individuele lede wat deur die Raad van Direkteure tot erelede uit erkenning van hulle uitsonderlike en onderskeidende dienste tot die maatskappy verkies is.

Anonieme Lidmaatskap

Persone wat instem tot die bepalinge van die Akte van oprigting van die maatskappy en wie as lede toegelaat en wie verkies om anoniem te bly.

Kategorieë van finansiële bydraes

Organisasies wat instem tot die bepalinge van die Akte van oprigting van die maatskappy, wat as lede toegelaat is en wat 'n finansiële bydrae maak.
Brons: Jaarlikse bydraes tot R999
Silwer: Jaarlikse bydraes tussen R1,000 en R49,999
Goud: Jaarlikse bydraes tussen R50,000 en R99,999
Platinum: Jaarlikse bydraes tussen R100,00 en R999,999
Diamant: Jaarlikse bydraes van meer as R1,000,000

Aansoekvorm

Kyk... [Aansoek]

Lidmaatskapsertifikaat

Kyk... [Lidmaatskapsertifikaat]

Afrikaans - English
TuisKontak onsPrivacy Policy